Premie voor spouwmuurisolatie

Premie van de netbeheerder voor de isolatie van een spouwmuur1

Een spouwmuur is een muur met een open ruimte (spouw) tussen de binnen- en de buitenkant. Als u een spouwmuur van uw woning of appartement laat isoleren door een aannemer, krijgt u van uw netbeheerder een premie.

U kunt de terugverdientijd van de spouwmuurisolatie berekenen met de energiewinstcalculator.

De voorwaarden om deze premie te krijgen en de bedragen van deze premie verschillen naargelang de datum op de eindfactuur.

Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking voor de premie.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2017, vraagt u dus de premie 2017 aan.
  Met een eindfactuur in 2018, vraagt u dus de premie 2018 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer die staat op de lijst met installateurs die werken volgens STS 71.1. De vakman moet immers een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de Technische Specificatie STS 71.1. Als erkende aannemer is Nu-Isoleren.be ook vermeld op die lijst.
 • De spouw moet minstens 5 cm breed zijn en de volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).

Bedrag

Met een eindfactuur in 2017, bedraagt de premie 6 euro per m² geïsoleerde oppervlakte.
Met een eindfactuur in 2018 en 2019, bedraagt de premie 5 euro per m² geïsoleerde oppervlakte.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2017, wordt de premie met 50% verhoogd. De premie voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2018 en 2019 bedraagt 9 euro per m².

Procedure

Aanvraag

Als Nu-Isoleren.be adviseren en begeleiden wij u voor een goede afronding van uw aanvraag. Onze vertegenwoordiger heeft reeds ervaring met heel wat premieaanvragen voor isolatie, dus zal hij u de juiste pad wijzen. Vraag advies en een gratis offerte zodat u kunt genieten van een geïsoleerd huis met een serieuze premie bovenop.

1 Tekstfragmenten, procedures en verwijzigingen naar externe websites op deze pagina zijn afkomstig van vlaanderen.be, de officiële website van de Vlaamse overheid.

Contacteer ons nu voor een vrijblijvende afspraak.

Gratis Offerte